Lumby
Print
Sitemap

Kloak

 
Autoriseret Kloakmester
Spildevands-, regnvands- og drænvandsledninger samt pumpebrønde. Anlæg med tilslutning til offentlig rensningsanlæg samt anlæg med nedsivning, sandfilter, pilerensning eller tilsvarende.
 
Renovering af eksisterende anlæg med flerkammertanke og adskildelse af regn- og spildevand.
 
Ny anlæg og reparationsarbejder
 
Lumby smede og VVS A/S
H.C. Lumbyesvej 19  | 5270 Odense N
 65 95 51 15