Lumby
Print
Sitemap

Profil

 
Vi beskæftiger ca. 10 medarbejdere som alle arbejder efter samme målsætning, nemlig at yde en god service og at løse opgaverne tilfredsstillende.

Vore medarbejderstab er bredt sammensat og dækker hver især bredt over deres felt, hvilket gør at firmaet er i stand til at udføre og servicere de meget forskellige opgaver hvoraf her nævnes nogle eksempler:
 
Udvikling og fremstilling af specialmaskiner og apparater samt materiel til transport af bl.a. blomster og paller.

Service på maskiner til industrien, hydrauliksystemer, projektering, etablering og vedligehold.
 
VVS-arbejde; Vandinstallationer med bl.a. pumper og vandforsyningsanlæg til egen brønd, vandværker, industri, gartneri og landbrug samt filteranlæg og vandværksinstallationer, jordledninger af PVC og PE-rør, villainstallationer, installationer til boliger og industri m.m.
Kølevandsanlæg med køletårn o.lign. for industrien.
 
Opvarmningsanlæg med alle energikilder, olie, gas, træ, halm, kul, koks, træpiller, korn, fjernvarme, el, solvarme og jordvarme og alle opvarmningsformer, varmluft, radiator, gulvvarme og strålevarme, alt baseret på vandbåret varmeanlæg eller direkte opvarmning.
 
Sanitetsinstallationer af enhver art med alt til køkken og bad.
Automatik til varmeanlæg, overvågning, klimastyring, rep. og vedligehold af trykluftautomatik (Hagemann-Globe automatik) og el-automatik.
 
Special installationer til alverdens medier, bla. olier, luft, naturgas, F-gas, andre gasser, vand, glycoler, kølevand, drænvand, spildevand, fedt, m.m. incl. certifikatsvejsning.
Fremstilling af aktivt kulfilter til fjernelse af odorant (sporstof) fra naturgas.
Stort lager af kileremme, kuglelejer samt reparation af hydraulikslanger.
 
Ventilationsanlæg som udsugning eller komfortanlæg med genvinding.
Diamantboring op til 300 mm i beton og tilsvarende.
 
Smedearbejde til bygninger, stålspær som rammespær eller gitterspær, søjler, bjælker, riste, trapper, gangbroer, gelændere m.m.
Drivhuskonstruktioner som "Florahuset" = plasttunnelhus kpl. Som byggesæt eller nøglefærdigt, samt reparation og vedligehold med udskiftning af folie m.m.
 
Reparation og vedligehold af stokeranlæg til kulfyring og reservedele på lager til ARGUS stokere.
Fremstilling og reparation af emner til en lang række formål, reol-systemer, lamper/skærme, gitre, tyverisikring, udstillingsmateriel, beslag og anordninger af enhver art. Reparation og udskiftning af beslag i fredede bygninger (bl.a. kirker), reparation og tilpasning af møbler.
Drejning, gevindskæring, kopiskæring, boring, slibning, svejsning, certifikatsvejsning, bukning, klipning, savning, lokning og meget andet.
 
Lumby smede og VVS A/S
H.C. Lumbyesvej 19  | 5270 Odense N
 65 95 51 15